پرداخت با مبلغ دلخواه

لطفا مبلغ مورد نظر را وارد نمایید و حتما ذکر کنید که پرداخت بابت چه خدماتی است:

(روش ارسال برای استان تهران و البرز پیک موتوری و برای سایر استان و شهرستانها با تیپاکس میباشد)