BFLY

BFLY

جراحی پس از سونوگرافی با ابزار هوشمند آیفون سرطان خود را تشخیص داد !
اپل با کمک تلفنهای هوشمند خود بر روی بهبود مراقبت های بهداشتی تمرکز می کند.
قابلیت یکی از دستگاه های تلفن همراه این شرکت برای تشخیص دقیق و سریع، یکی از مهم ترین قابلیت های این امر است.
نمونه ای از آن در زندگی واقعی با یک دستگاه سونوگرافی قابل حمل که با آیفون کار می کند، صورت گرفته است.

نظرات بازدیدکنندگان