لینک کردن یا به عبارتی بایند ریموت کنترل اینسپایر 2

در این ویدئو با چگونگی بایند کردن یا ارتباط برقرار کردن ریموت کنترل اینسپایر 2 با ایرکرفت به دو روش بایند بوسیله نرم افزار DJIGO4 و روش بدون نرم افزار آشنا خواهید شد با لیوتک بروز باشید www.liotech.ir

نظرات بازدیدکنندگان